Sunday, September 6, 2009

จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรจีน สูตรโบราณประวัติยาวนานกว่า 500 ปี และรับสมัครตัวแทนจำหน่าย (Yong Heng)

มีต้นกำเนิดมาจากตำรับยาจีนโบราณของหมอยาจีนผู้หนึ่งในสมัยราชวงศ์หั่งสูตรยานี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจนเป็นสูตรยาใหม่ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น
คนรุ่นลูกรุ่นหลานจึงนำสูตรยามาปรับปรุงดื่มกันต่อมาเรื่อยๆ จนทำให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และมีอายุยืน อยู่ได้ 130 ปี สรรพคุณของยานี้จึงได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางจนแพร่หลายมากขึ้น

หนึ่งในผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดตำรับของสูตรยานี้ คือ ท่านผู้ก่อตั้งบริษัทเจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ก จำกัด ดร.สมชาย หัชลีฬหา ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ที่อพยพมาจากเมืองจีน และได้ปรุงสูตรยานี้ใช้กันเฉพาะในตระกูลเรื่อยมา จากการที่ได้สัมผัสถึงสรรพคุณอันสูงส่งและอเนกอนันต์ของสูตรยานี้ ท่านจึงเกิดความตั้งใจอยากเผยแพร่สูตรยานี้อย่างจริงจัง โดยหวังให้ผู้อื่นได้มีสุขภาพดีโดยทั่วกัน โดยนำเอาสูตรยาจีนอันเก่าแก่นี้มาปรับปรุงขึ้นใหม่ ภายใต้กรรมวิธีที่สะอาดถูกต้องตามมาตรฐานการผลิต ที่คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้
จนในที่สุดยาน้ำสมุนไพรจีนโหย่งเหิงได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ทะเบียนยาเลขที่ G244/43

- คัดเลือกจากพืชสมุนไพรที่เป็นทั้งยาและอาหารกว่า 30 ชนิด
- สมดุลทางวิทยาศาสตร์ตามหลักหยิน - หยาง
- ออกฤทธิ์ด้วยองค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ
- ไม่เติมยากันบูดหรือสารเคมีใดๆ

ยาน้ำทำหน้าที่ 3 ประการ

1. ขับสารพิษ-ล้างสารพิษ
2. สร้างเซลล์-บำรุงเซลล์
3. ปรับสมดุลในร่างกาย

สรรพคุณต่อสุขภาพ

ระบบการหายใจ
ระบบย่อยอาหาร
ระบบการขับถ่ายของเสีย
ระบบฮอร์โมน
ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบหัวใจ – หลอดเลือด
ระบบภูมิต้านทาน
ระบบประสาท

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเงินเดือน เงินปันผล โบนัส สนใจติดต่อคุณยุภา มือถือ 081 815 5969

No comments:

Related Post