Wednesday, August 5, 2009

แม่ของแผ่นดิน ... Queen Sirikit

เมื่อ 2-3 วันก่อนได้รับ Newsletter จากโรงเรียนอนุบาลของลูกชาย มีบทความน่าอ่านเรื่องหนึ่ง เป็นพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...


จึงขอคัดลอกมาดังนี้ค่ะ

... ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเลี้ยงดูและอบรมพระราชโอรส และพระราชธิดา ทรงดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัย การเสวยพระกระยาหาร การทำการบ้าน การเรียนหนังสือ และทรงนำพระราชโอรส พระราชธิดาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ทรงเห็นคุณค่าของเวลา ดังพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ขอพระราชทานอัญเชิญมาบางตอน ดังนี้

"ตอนเล็กๆ ท่านสอนให้พับกระดาษ เขียนรูป และทำการฝีมือต่างๆ โดยถือแนวว่า คนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆ โดยมือไม้ไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ เป็นโดนกริ้ว ...

ตอนบ่ายๆ ท่านไล่ให้ลงไปวิ่งข้างล่าง เพราะเด็กๆ ควรได้รับอากาศบริสุทธิ์ โตขึ้น ท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนาม ถอนหญ้าแห้วหมู และคอยตัดหญ้า เป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ ตอนทานอาหาร ถ้าว่างพระราชกิจ สมเด็จแม่มักขึ้นมาอยู่ด้วย ประการแรกท่านจะได้ดูว่า รับประทานสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ ประการที่สอง ดูมารยาทที่โต๊ะ และประการที่สาม ท่านจะเลือกหนังสือดีๆ สนุกๆ มาเล่าให้ฟัง หนังสือธรรมดาๆ ที่น่าเบื่อที่สุดในโลก พอสมเด็จแม่เล่า มันสนุกตื่นเต้น และมีรสชาติขึ้นมาทันที ...

สมเด็จแม่ทรงจัดให้ลูกๆ เรียนพิเศษวิชาต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งภาษา เลข ดนตรี วาดรูป และแม้ท่านจะไม่นิยมความฟุ่มเฟือย แต่เรื่องการใช้จ่ายในการเล่าเรียน การซื้อหนังสือ ท่านจ่ายไม่อั้น เพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากได้ ...

และถึงแม้ว่าจะทรงบ่นเก่งเมื่อพวกเราทำผิด ก็ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางที่จะยอมรับฟังความเห็นของลูกๆ จริงอยู่ ท่านไม่พอพระทัยถ้า "เถียง" แต่ถ้าเป็นการ "ออกความเห็น" อย่างสุภาพก็ไม่ทรงว่าอะไร จะดีพระทัยเสียอีกว่าเรารู้จักใช้เหตุผล ..."

อ่านแล้วก็อมยิ้ม อืมม์ ท่านมีวิธีการเลี้ยงดูพระราชโอรส พระราชธิดาเหมือนกับพ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเราเลย มีให้ถอนหญ้าแห้วหมู และคอยตัดหญ้าด้วย ขอพระอวค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

No comments:

Related Post