Sunday, June 21, 2009

ไอคิวของอารมณ์

หนทางสู่ความสำเร็จ...ไม่ได้อาศัยความฉลาดทางวิชาการเท่านั้น คนปราดเปรื่องสามารถทำสิ่งที่ไร้เหตุผลได้ เพราะการมีไอคิวสูงไม่ได้หมายความว่า ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป


ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะบางประการในการสร้างเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

1. รู้จักตนเอง การรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเป็นหลักสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ คนที่รู้ว่าตนเองมีอารมณ์อย่างไร ย่อมควบคุมเส้นทางเดินในชีวิตตนเองได้ดีกว่า

การพัฒนาความสามารถเพื่อให้รู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรจำเป็นต้องฝึกค่ะ หากตั้งใจและพยายาม เราอาจรับรู้ความรู้สึกภายในของเราได้เก่งขึ้น เช่นคนที่ยังขุ่นเคืองจากเรื่องที่ผ่านไปแล้วหลายนาที อาจไม่ทันสังเกตว่าตนยังหงุดหงิดอยู่ แต่ถ้าเราหัดสังเกตอารมณ์ของตัวเองสักพัก ก็จะรู้สึกอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น

2. จัดการกับอารมณ์ อารมณ์เสียมีส่วนปรุงแต่งชีวิตและสร้างบุคลิกลักษณะได้เท่าๆ กับอารมณ์ดี หลักสำคัญก็คือทั้ง 2 ขั้วอารมณ์ต้องมีความสมดุลเสมอ

อารมณ์รุนแรงนั้นหลีกเลี่ยงได้ยาก ในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดที่ผู้คนต้องการหลีกหนี ความรู้สึกเดือดดาลดูจะควบคุมได้ยากที่สุด แล้วจะทำอย่างไรล่ะเพื่อบรรเทาความโกรธแค้น วิธีที่ดีที่สุดคือ "การกำหนดมุมมองใหม่" หมายถึงการมองสถานการณ์นั้นอีกครั้งอย่างมีสติและมองในทางบวก

ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การไปไหนๆ ตามลำพังสักพัก การออกกำลังกาย เช่น เดินระยะไกล ฯลฯ วิธีใดก็ได้ค่ะ เป้าหมายคือ ควรดึงตัวเองออกมาให้พ้นจากอารมณ์นั้น

3. แรงจูงใจตนเอง แรงจูงใจทางบวกหมายถึงความรู้สึกกระตือรือร้น จิตใจจดจ่อ และความเชื่อมั่น สามสิ่งนี้สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ นักกีฬาโอลิมปิกจะมีความสามารถจูงใจตนเองให้ฝึกฝนเป็นประจำไม่หยุดหย่อน

การจูงใจตนเองเพื่อความสำเร็จจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้ด้วย คือเป้าหมายที่แน่ชัด ทัศนคติการมองโลกในแง่ดี และความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้

แนวโน้มที่จะมองในแง่บวกหรือลบนั้นอาจเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ต้องอาศัยความพยายามและการฝึกค่ะ

4. ควบคุมอารมณ์ชั่ววูบ สิ่งสำคัญในการควบคุมอารมณ์ตนเองอยู่ที่ความสามารถในการเหนี่ยวรั้งอารมณ์ชั่ววูบไม่ให้ขัดขวางเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ความสามารถยั้งใจไม่ทำตามอารมณ์ชั่ววูบฝึกฝนพัฒนาได้ เมื่อคุณต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุเฉพาะหน้า จงเตือนตนเองให้นึกถึงเป้าหมายในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ำหนักหรือเรียนให้จบแพทย์ ถ้าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว คุณจะภูมิใจเมื่อมองกลับมายังจุดเริ่มต้น

No comments:

Related Post