Wednesday, June 3, 2009

สร้างความสำเร็จให้ตัวคุณเอง

ห้าวิธีง่ายๆ เพื่อแปรความฝันสู่ความสำเร็จ


ด้วยความเป็นเลิศของมนุษย์และความสำเร็จของบุคคล เราพบว่าหากเราต้องการผลักดันตัวเองสู่ชีวิตแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริง ต้องมีกฏเกณฑ์พื้นฐาน 5 ข้อ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ การแสวงหาความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายเสมอ เพราะว่าหากคุณไม่รู้จุดหมายปลายทาง คุณต้องระวังให้มากทีเดียว เพราะว่าคุณอาจไปไม่ถึงที่นั่น

การกำหนดเป้าหมายช่วยให้เราได้เพ่งพินิจความตั้งใจของตัวเอง และผลักดันตัวเราได้อย่างมีทิศทาง เริ่มต้นคุณต้องค้นหาความต้องการของคุณเองให้ชัดเจน เขียนจุดมุ่งหมายนั้นให้เป็นรูปธรรม การเขียนจะช่วยคุณให้คิดได้กระจ่างขึ้น อย่ามัวสนใจวัตถุสิ่งของที่อยากได้ ให้เล็งไปตรงสิ่งที่คุณอยากสร้างและมอบให้คนอื่น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้อย่างแท้จริง

2. ค้นหาคนที่รู้ดีกว่าเรา ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร จงวางแผนสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้รู้ดีกว่าเรา จงเลียนแบบความมานะของพวกเขา และรู้จักปรับปรุงคิดค้นอะไรใหม่ๆ ขณะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นๆ

3. ติดตามวิสัยทัศน์ของคุณเองอย่างสม่ำเสมอ ความเพียรเป็นคุณสมบัติสำคัญที่แยกผู้ประสบความสำเร็จออกจากผู้ล้มเหลว หาใช่พรสวรรค์ไม่ คนเก่งส่วนมากมักเลิกเสียกลางคัน แต่ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจะไม่ยอมแพ้ คนเหล่านี้จะลุกขึ้นมาเสมอหลังจากล้มลงครั้งแล้วครังเล่า

4. สร้างพันธะทางอารมณ์ หากปราศจากพันธะมั่นคง ย่อมยากที่จะไปตามความฝัน ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ย่อมต้องอาศัยความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางการเงิน ทางร่างกาย ทางสังคม ฯลฯ เราต้องกล้าได้กล้าเสียเสมอถ้าเราต้องการชัยชนะในชีวิต

5. อ่านและแก้ไขเพิ่มเติมเป้าหมายของคุณหลายๆ ครั้ง คุณควรย้อนกลับมาอ่านเป้าหมายในชีวิตเป็นครั้งคราว เป้าหมายใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนให้ดีขึ้น จงแก้ไขเสีย และเมื่อบรรลุเป้าหมายหรือก้าวหน้าไปมากแล้ว คุณควรฉลองความสำเร็จบ้าง

แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้ หลังจากบรรลุเป้าหมายแล้ว ต้องกำหนดเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ขึ้น สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณอยู่เสมอ

หากชีวิตกำลังทิ้งให้คุณหนาว จงแก้ไขและอุ่นเครื่องให้ร้อนเข้าไว้ เพราะความมุ่งมั่นจะให้ผลคุ้มค่าเสมอ

No comments:

Related Post