Sunday, December 21, 2008

13 ข้อคิด...เลือกเกม(ส์)คอมพิวเตอร์ให้กับลูกคุณ (Computer games for your kids)

ดิฉันเชื่อว่า ตอนนี้แทบทุกครอบครัวชนชั้นกลางต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้านหรือที่พักอาศัย เพื่อทำงาน บันเทิง เล่นอินเตอร์เน็ต แช็ต (chat) เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ฟัง mp3 ฯลฯ ถ้าครอบครัวใดมีเด็กหรือมีลูก ก็ต้องเพิ่มวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือ เพื่อการศึกษา


แต่ดิฉันคิดว่า เด็กสมัยนี้ไม่ได้เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาอย่างเดียว แต่ต้องมีการเล่นเกมพ่วงเข้ามาด้วย ต้องทำใจค่ะ มีผู้ปกครองท่านหนึ่งให้ข้อคิดว่า ให้ลูกเล่นอินเตอร์เน็ต เล่นคอมพิวเตอร์ที่บ้าน (แล้วเราค่อยสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ)ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกเล่นที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (นะจ๊ะ)

ลองอ่านข่าวตรงข้างล่างนี้ดีกว่าค่ะ ชี้ให้เห็นอะไรได้หลายอย่าง

ผลสำรวจของ สวช.ชี้เผยเด็ก 73% เล่นเกม รองลงมาใช้คุย/แชท ระบุ 5 พฤติกรรมไม่เหมาะสมในร้านเกมทั้งถูกข่มขู่รีดไถ เคยถูกทำร้ายร่างกาย ติดหนี้ร้านอินเทอร์เน็ต ถูกลวนลามทางเพศ

น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ในการส่งเสริมให้มีร้านเกมสีขาวเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันมีร้านเกมและอินเทอร์เน็ตที่เข้ายื่นจดทะเบียนขอใบอนุญาตจำนวน 23,270 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นร้านเกมสีขาว 705 แห่ง คือ มีมาตรฐานที่สูงในการปกป้องเด็ก โดยในปี 2552 สวช.ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนร้านเกมสีขาวให้ได้มากถึง 2,000 แห่ง

ในขณะเดียวกัน ยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการสายด่วนร้านเกมและอินเทอร์เน็ต สอบถามแจ้งเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางตู้ ปณ. 4 ปณฝ. สุทธิสาร กรุงเทพ 10321 และเปิดเว็บไซต์ www.safetycyber.org เพื่อให้ภาคสังคมช่วยกันสอดส่องดูแลร้านเกมร่วมกันด้วย

น.ส.นันทิยา กล่าวต่อไปว่า สวช.ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร้านเกมและอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมา พบว่า เด็ก 70% เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกสัปดาห์ ร้านเกมและอินเทอร์เน็ตถือเป็นสถานที่ยอดนิยม เพราะมีเกมที่หลากหลายและราคาไม่แพง สำหรับสาเหตุของการเข้าร้านเกมและอินเทอร์เน็ต ระบุว่า 73% เล่นเกม 39% คุย/แชท และ 32% หาข้อมูล

ส่วนพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เด็กและเยาวชน พบเห็นในร้านอินเทอร์เน็ต 5 อันดับแรก คือ 1. ถูกข่มขู่รีดไถ 2 เคยถูกทำร้ายร่างกาย ตบตีชกต่อย 3. เป็นหนี้ร้านอินเทอร์เน็ต 4. ถูกลวนลามทางเพศ และ 5. การถูกบังคับ อาทิเช่น สูบบุหรี่ บังคับให้ซื้อของ ซึ่งที่ผ่านมา แม้จะมีการดูแล ควบคุม และตรวจร้านเกมและอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ก็ยังมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากสำรวจของสถาบันวิจัย CMR Market Research เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ร้านอินเทอร์เน็ตใน 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และยูเครน พบว่าเด็กไทยใช้บริการอินเทอร์เน็ตในร้านเพื่อการเล่นเกมเป็นอันดับ 1 ถึง 86% อันดับ 2 ฟิลิปปินส์ 66% อันดับ 3 ยูเครน 56% และอันดับ 4 รัสเซีย 51% ส่วนเรื่องการใช้บริการเพื่อการสนทนาออนไลน์ อันดับ 1 ฟิลิปปินส์มากถึง 71% ยูเครน 59% ไทย 49% และรัสเซีย 42%

ที่มา : สำนักข่าวเนชั่น
วันที่ 12 ธ.ค. 2551


เอาล่ะค่ะ ตอนนี้ดิฉันขออนุญาตเสนอข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ในการเลือกสรรเกมคอมพิวเตอร์ให้กับบรรดาลูกหลานของคุณเล่นอย่างปลอดภัย และตัวคุณก็สบายใจด้วย เพราะการเลือกเกมที่มีประโยชน์และไม่มีผลร้ายให้ลูกเล่น เป็นงานที่ท้าทายพ่อแม่อย่างยิ่ง เพราะเกมจำนวนมากแสดงออกถึงความโหดร้ายรุนแรง มีฉากที่ใช้ผู้หญิงเป็นเหยื่อ พวกคอมมิวนิสต์เป็นศัตรู ฯลฯ

1.จัดหาเกมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมาแทนที่เกมที่เน้นความรุนแรง เช่น เกมที่ยิงแหลก เกมไร้คุณธรรม ฯลฯ

2.ถ้าเป็นเกมที่เริ่มซับซ้อนขึ้น สมาชิกท่านอื่นๆ ในครอบครัวควรร่วมกันเล่นสนุกและช่วยสอนความรู้แก่เด็กด้วยไปในตัว

3.ผู้เชี่ยวชาญเกมคอมพิวเตอร์กล่าวว่า เกมที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง เช่นเกมที่เป็นการยิงเป้า (ไม่ใช่ยิงคน) หรือเกมประเภทกีฬา จะช่วยให้เด็กสงบลง เปิดโอกาสให้เด็กได้ปลดปล่อยความก้าวร้าวในตัวออกมา

4.เกมหลายเกมช่วยสร้างเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างประสาทตากับมือ ทักษะในเรื่องมิติและตรรกะ การวางกลยุทธ์ เกมที่ดีที่สุดจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบสิ่งที่เป็นรูปธรรมและไกล้ตัว ฝึกการแก้ปัญหา และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

5.ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้เด็กเล่นเกมการศึกษาด้วย เพราะเด็กหลายคนที่เล่นเกมดังกล่าว จะมีความกระตือรือร้น เต็มไปด้วยคำถามและไฝ่รู้เรื่องใหม่ๆ นอกจากนี้ เกมยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และการเรียนด้วย

6.เด็กหลายคนจะสนุกกับการสร้างโลกส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ การศึกษาจะผสมผสานไปได้ดีกับการเล่นสนุก

7.ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่า ผู้ปกครองต้องควบคุมการเล่นเกม ระยะเวลาในการเล่น และควรทำกิจกรรมอย่างอื่นในเวลาว่าง โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้ความว่องไว เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล ฯลฯ ผู้ปกครองควรคุยกับลูกเรื่องตารางเวลาให้เข้าใจ ก่อนที่อนุญาตให้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์ เพราะเมื่อเด็กเริ่มเล่นแล้ว ก็ยากมากที่จะหยุดเล่นได้

8.ผู้ปกครองควรวางกฏในการเล่นเกม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกติดจนไม่ยอมเลิก

9.ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ อย่าให้เด็กนั่งไกล้จอมากเกินไป

10.ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของบ้าน จะช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายจากการนั่งเล่นเกมคนเดียวในห้องมืดๆ ได้

11.ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ลูกเห็นว่า การเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเล่นคนเดียวเสมอไป ควรส่งเสริมให้ลูกพาเพื่อนมาเที่ยวบ้าน เพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์พร้อมๆ กันหลายคน เพราะว่าการแข่งกับคนอื่นจะท้าทายกว่าการแข่งกับตรรกะของโปรแกรมในเครื่อง

12.อ่านคำอธิบายเกมหลังกล่องอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงเกมที่รุนแรง พ่อแม่ที่สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกมักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก พ่อแม่ควรหาเวลาคุยกับลูกและช่วยเหลือในการเลือกซื้อเกมที่เหมาะสม

13.ทางเดียวที่รู้ว่าเกมเป็นอย่างไรก็คือ ต้องลองเล่นเกมนั้น

แน่นอนว่า เกมคอมพิวเตอร์ไม่อาจทำให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง แต่ก็เป็นวิธีสนุกๆ ในการกระตุ้นความคิด และนำเด็กสู่โลกแห่งเทคโนโลยีได้นะคะ

9 comments:

sianbookmark said...

มีประโยชน์มาก ๆ เลยครับ

เด็กดิ๊กก++ โปรโมทเว็บฟรี said...

เป็นบทความที่ดีมาก ๆ ครับ

ดูทีวีย้อนหลัง said...

ขอบคุณครับ

Library Servers said...

บทความดีมีประโยชน์คับ

โปรโมทเว็บ said...

น้องผมก้ติดมากๆเลยครับ ต้องว่ามันบ่อยๆถึงจะเลิก

โปรโมทเว็บ said...

น้องผมเพิ่งเลิกเล่นนี้และครัย

เรื่องราวที่น่ารู้ของ ผู้หญิงผู้หญิง said...

เป็นประโยชน์มากเลยครับลูกสาวผมก็เริ่มที่จะติดเกมส์

thailand hotel said...

อยากมาขอคำแนะนำครับ ตอนนี้ลูกสาวผมติดเกมส์น่าดู

blogger boy said...

ลูกชายดิฉันก็เคยติดเกมส์ Play Station ค่ะ ตอนนั้นอยู่อ.2 สัญญากันว่าให้เล่นได้ 1/2 ชั่วโมงแล้วต้องเลิกเล่น ปรากฏว่าลูกไม่ยอม ต้องใช้วิธีหักดิบโดยให้เล่นตอนเสาร์ อาทิตย์ โดยมีข้อแม้ว่า ต้องทำการบ้านให้เสร็จ และต้องอาบน้ำ กินข้าวให้เรียบร้อยด้วย เมื่อเด็กรู้ว่าเราทำตามสัญญา เด็กจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติ เขาจะเลิกเล่นเกมส์เมื่อถึงเวลาเลิกเลยค่ะ ข้อสำคัญว่า คุณต้องเหนื่อยมากหน่อยตอนใช้วิธีหักดิบครั้งแรกล่ะค่ะ

Related Post