Tuesday, October 7, 2008

เลี้ยงลูก ... ใช้เงินเป็น

พอดีตอนที่เขียนบทความ สารพัดวิธีออมเงิน เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลูกๆ ในครอบครัวก็สามารถช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ด้วย ก่อนอื่น เด็กๆ ต้องรู้จักคุณค่าของเงินและจุดหมายของการทำงานเสียก่อนว่า กว่าจะได้เงินทองมานั้นยากลำบากแค่ไหน ต้องให้เด็กกระทำจริงด้วย เมื่อคุณให้หลักการการใช้เงินที่ปฏิบัติได้จริงและชัดเจนแก่ลูกแล้ว ก็เท่ากับคุณกำลังเตรียมลูกของคุณให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีทักษะการจัดการเรื่องเงินอย่างดีเยี่ยม


สอนเรื่องการออม ขั้นแรกที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญคือ ให้ลูกตระหนักถึงการออม ให้ลูกนำเงินออมส่วนหนึ่งไปฝากธนาคาร ประสบการณ์นี้จะทำให้ลูกมีนิสัยการออมติดตัวไปจนโต

ให้เบี้ยเลี้ยงสม่ำเสมอ เมื่อลูกออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว บางทีเขาอยากจะใช้จ่ายเงินบ้าง คุณควรให้เงินไว้ใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง เพราะเขาจะเริ่มเรียนรู้กฏเกณฑ์พื้นฐานว่า เมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการกำหนดว่าจำนวนเงินจะเป็นเท่าใดและจะใช้จ่ายในเรื่องใดก็ตกลงกันเองในครอบครัวค่ะ

ช่วยทำงานบ้าน วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานสำหรับฝึกนิสัยให้ลูกมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ลองกำหนดงานบ้านง่ายๆ ให้เด็กอายุน้อยๆรับผิดชอบในแต่ละวัน และงานบ้านยากๆ จะเหมาะกับเด็กโตหรือวัยรุ่นค่ะ

อย่าใช้เงินติดสินบนหรือลงโทษ เด็กๆ ไม่ควรได้รับค่าจ้างจากการทำงานบ้าน เพราะเขาจะเข้าใจไปว่า การทำงานบ้านทุกอย่างจะต้องได้รับเงินเป็นสิ่งตอบแทน แต่ว่าบางครั้งเด็กควรจะได้รับรางวัล (อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงิน) เมื่อเขาช่วยเหลืองานพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ และควรกล่าวชื่นชมหรือการสวมกอดหอมแก้มก็ได้ค่ะ

อย่าปกปิดลูกเรื่องเงิน เมื่อลูกโตพอที่จะรู้เรื่องฐานะการเงินของครอบครัวแล้ว ควรจะเรียกเขาเข้ามารับรู้ปัญหาการเงิน หรือวางแผนการใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยค่ะ แน่นอนว่า ถ้าลูกของคุณมีระเบียบวินัยทางด้านการเงินดีแล้ว คุณอาจจะได้มือโปรด้านการเงินประจำครอบครัวก็ได้ค่ะ

จงบอกเรื่องงานของคุณให้ลูกรับรู้ หาเวลาเล่าเรื่องงานที่คุณทำอยู่ให้ลูกรับรู้ เขาจะได้ทราบเกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่ ความเกี่ยวข้องของงานและเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณค่าของงานและการใช้เงินอย่างถูกต้อง


บทความที่เกี่ยวข้อง
สารพัดวิธีออมเงิน
ความลับ ... การต่อรองให้ได้เปรียบ

No comments:

Related Post